Markhus Sinebjerg

I gamle dage – altså for sådan cirka 200 år siden – var der mange landbrug, der som følge af gårdudflytningen fik fjerntliggende marker. Når man var på markarbejde langt væk fra gården, havde man derfor brug for et sted at spise, hvile og søge ly for dårligt vejr. Til det formål byggede man små markhuse – bindingsværksbygninger med stråtag. 1700-tallets svar på skurvogne.

På Horneland var der engang 12 af den slags huse rundt omkring. I dag er kun ét bevaret, og det står ved grusvejen Sinebjergskov, der er en privat fællesvej, som forløber fra Sinebjerg strand op til Tåstebjerggyden.