Tilbageførsel

 

Markhuset har fra oprindelse fået tilbygning uden bindingsværk, stråtaget er udskiftet med eternittag, lige gavle, lav rejsning og port er flyttet fra syd til vestsiden. Markhuset er mærket hårdt af tiden som er gået og forfaldet er markant.

Markhuset skulle gerne blive et rigtig godt sted, hvor vandrere og cyklister kan holde rast og få informationer om huset, naturen, kulturhistorien og geologien på Horne Land.

Det vigtigste er, at huset bliver sat i stand som oprindeligt, uden tilbygning, med egebindingsværk, blank murede tavl af afrensede Flensborgsten og stråtag som oprindeligt. Herved bliver det til glæde for alle, der færdes i området, ligeså at det er sikret for fremtiden og offentligheden.

Husets historie og dets beliggenhed på Horne Land har fået Naturturisme I/S til at bakke op om projektet, så Markhuset indgår i planerne som madpakkehus, en del af Geopark Sydfyn med vandre- og cykelruter i området.

Naturturisme er projektleder, men foreningen Markhus Sinebjerg deltager i forløbet. Når projektet er gennemført overtager foreningen Markhus Sinebjerg markhuset ud fra dens formålsparagraf. 

 

Skitser som illustrerer tilbageførslen