Persondata og datasikkerhed

Markhus Sinebjerg behandler dine oplysninger fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med Persondataloven.

Rettighederne for medlemmer af Markhus Sinebjerg, der er specificeret i Persondataloven.

God databehandlingsskik:
Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Samtykke:
Når Markhus Sinebjerg registrerer oplysninger om en person, skal det ske med personens skriftlige samtykke. Personen kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Oplysningspligt:
Medlemmet skal have oplyst, hvad de registrerede oplysninger anvendes til. Læs mere i afsnittet “Anvendelse af oplysninger”.

Indsigtsret:
Medlemmet har ret til at få oplyst, hvad der er registreret. Det er: navn, adresse, mail-adresse, telefonnummer.

Rettelse af fejl:
Hvis det viser sig, at Markhus Sinebjerg har registreret ukorrekte oplysninger om en person, skal dette rettes/slettes, hvis personen ønsker det.

Oplysning om databehandling:
Markhus Sinebjerg er dataansvarlig og databehandler for de registrerede oplysninger.

Klageadgang:
Der kan klages til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger om den pågældende. Hvis der er noget, som du vil have uddybet, kan du kontakte Markhus Sinebjerg eller Datatilsynet.

ANVENDELSE AF OPLYSNINGER:

Markhus Sinebjerg registrerer medlemsoplysninger for at opkræve kontingent og for at kunne udsende Markhus relaterede informationer.
Markhus Sinebjerg registrerer følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse.

Oplysningerne anvendes til:
Opkrævning af medlemskontingent. Udsendelse af Markhus – relateret materiale og oplysninger.

Markhus Sinebjerg sletter oplysninger:
Markhus Sinebjerg sletter medlemsoplysninger der ikke længere er relevant. Dette sker normalt inden for få uger – senest efter et år. Oplysninger der har regnskabsmæssig betydning slettes efter 5 år. Oplysninger af historisk værdi slettes ikke. Historiske oplysninger er bl.a. navne på medlemmer som har haft betydning for foreningen

Markhus Sinebjerg videregiver ikke de indsamlede oplysninger.